Home » দৰিয়াগঞ্জ হিংসা

দৰিয়াগঞ্জ হিংসা

দিল্লীঃ জামিয়াত পুনৰ ছাত্ৰৰ প্ৰতিবাদ, দৰিয়াগঞ্জ হিংসাত গ্ৰেপ্তাৰ প্ৰতিবাদকাৰীক ১৪ দিনৰ জেল

এই প্ৰতিবাদীৰ মাজতে দৰিয়াগঞ্জ থানাৰ বাহিৰত থিয় হৈ থকা বাহনতো অগ্নিসংযোগ কৰে। ইয়াৰ পিছতে প্ৰতিবাদাকাৰীৰ ওপৰত চলাই লাঠি