Home » নাগৰিকত্ব সংশোধী আইন

নাগৰিকত্ব সংশোধী আইন

CAA: ৩১ জানুৱাৰীলৈ সমগ্ৰ উত্তৰ প্ৰদেশত ১৪৪ ধাৰা জাৰি; ২১খন জিলাত ইণ্টাৰনেট বন্ধ

নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনৰ বিৰোধিতাৰে উত্তৰ প্ৰদেশত হোৱা হিংসাত্মক ঘটনাত মৃতকৰ সংখ্যা ১১জনলৈ বৃদ্ধি পাইছে