Home Khabar অসম ৰূপহীহাটৰ জুৰীয়াত বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হৈ কিশোৰৰ মৃত্যু

ৰূপহীহাটৰ জুৰীয়াত বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হৈ কিশোৰৰ মৃত্যু

আহত অৱস্থাত কিশোৰটিক ততালিকে হাস্পতাললৈ লৈ যোৱা হৈছিল যদিও পথতে মৃত্যুক সাৱটে কিশোৰটিয়ে

0
159
photo credit: wymt.com

ৰূপহীহাটৰ জুৰীয়াৰ শিঙাৰী বজাৰত বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হৈ এটি কিশোৰৰ মৃত্যু। মৃত কিশোৰটিৰ নাম জীয়াৰুল হক। শিঙাৰী বজাৰৰ চালি গৃহত লাগি থকা এডাল বিদ্যুৎ পৰিবাহী তাঁৰত অসাৱধানবশত স্পৰ্শ কৰাত বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হৈ আহত হয়।

আহত অৱস্থাত কিশোৰটিক ততালিকে হাস্পতাললৈ লৈ যোৱা হৈছিল যদিও পথতে মৃত্যুক সাৱটে কিশোৰটিয়ে।